CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH  PAN

OBSERWATORIUM  ASTROGEODYNAMICZNE

Borówiec  ul. Drapałka 4  62-035 Kórnik

φ = 52° 16′ 37.2″ N  λ = 17° 04′ 28.56″ E  h = 123.4 m

SERWER CZASU: vega.cbk.poznan.pl

Kontakt English version

Informacje ogólne

Stacja laserowa 7811 jest częścią International Laser Ranging Service (ILRS), międzynarodowej organizacji skupiającej podobne placówki z całego świata. Stacja wykonuje laserowe pomiary odległości sztucznych satelitów Ziemi. Pomiary te mają na celu wyznaczenie między innymi:

 • parametrów rotacji Ziemi (ruch biegunów i długość doby);
 • współrzędnych i prędkości stacji wchodzących w skład ILRS;
 • zmiennych w czasie współrzędnych geocentrum;
 • stałych oraz zmiennych w czasie współczynników ziemskiego pola grawitacyjnego;
 • efemeryd sztucznych satelitów ziemi z centymetrową dokładnością;
 • wartości fundamentalnych stałych fizycznych.

Ponadto wysoka dokładność uzyskiwanych danych pozwala wykorzystać je do wielu naukowych badań. Laserowe pomiary odległości satelitów przyczyniają się do:

 • współtworzenia, wraz z innymi technikami obserwacyjnymi, Międzynarodowego Ziemskiego Układu Odniesienia (International Terrestrial Reference Frame - ITRF);
 • realizacji globalnego dostępu do ITRF oraz jego poprawę;
 • monitorowania trzywymiarowych deformacji skorupy ziemskiej;
 • monitorowania ruchu obrotowego Ziemi i ruchu biegunów;
 • wsparcia monitorowania zmian topografii i objętości oceanów Ziemi (cyrkulacji oceanów, średniego poziomu morza, grubości pokrywy lodowej, i innych);
 • zmian rozkładu masy atmosfery spowodowanych siłami pływowymi;
 • eksperymentów globalnego transferu czasu z dokładnością pikosekundową;
 • obserwacji astrometrycznych (określenie dynamicznej równonocy, nachylenia ekliptyki oraz stałej precesji);
 • grawitacyjnych i relatywistycznych badań nad zasadą równoważności Einsteina, parametrem Robertsona-Walkera oraz zmianami wartości stałej grawitacji G;
 • dowiązania Układu Słonecznego do Międzynarodowego Niebieskiego Układu Odniesienia (International Celestial Reference Frame − ICRF).

2012 © Obserwatorium Astrogeodynamiczne CBK PAN w Borówcu | Projekt i wykonanie: Piotr Michałek