CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH  PAN

OBSERWATORIUM  ASTROGEODYNAMICZNE

Borówiec  ul. Drapałka 4  62-035 Kórnik

φ = 52° 16′ 37.2″ N  λ = 17° 04′ 28.56″ E  h = 123.4 m

SERWER CZASU: vega.cbk.poznan.pl

Kontakt English version

STACJA IGS

Permanentna stacja GPS zajmuje się obserwacją satelitów GPS w sieci IGS, oraz bierze udział w kilku projektach geodynamicznych:

  • Wchodzi w skład International GNSS Service (IGNSS), organizacji skupiającej ponad 200 ogólnoświatowych agencji, które łączą środki i permanentne dane stacji GPS&GLONASS (a w przyszłości także GALILEO) w celu uzyskania dokładnych wyników GPS&GLONASS (w przyszłości także GALILEO). IGS jest zaangażowana w dostarczanie najwyższej jakości danych i wyników jako standardu dla Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Navigation Satellite Systems − GNSS). Obecnie w skład IGNSS wchodzą dwa systemy nawigacji: amerykański GPS i rosyjski GLONASS;
  • W ramach organizacji EUREF definiuje i realizuje Europejski Układ Odniesienia (projekt EUREF-POL), oraz Polski Układ Odniesienia (POLREF);
  • W ramach projektu CERGOP bierze udział w badaniach geodynamiki Europy Środkowej;
  • Prowadzi geodezyjne badania rejonu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Level Project);
  • Prowadzi badania geodynamiczne strefy Teisseyre'a - Tornquista (projekt SAGET).2012 © Obserwatorium Astrogeodynamiczne CBK PAN w Borówcu | Projekt i wykonanie: Piotr Michałek