CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH  PAN

OBSERWATORIUM  ASTROGEODYNAMICZNE

Borówiec  ul. Drapałka 4  62-035 Kórnik

φ = 52° 16′ 37.2″ N  λ = 17° 04′ 28.56″ E  h = 123.4 m

SERWER CZASU: vega.cbk.poznan.pl

Kontakt English version

Odbiorniki TTS

W Laboratorium Czasu i Częstotliwości głównymi odbiornikami służącymi do transferu czasu (porównań czasu pomiędzy laboratoriami) są odbiorniki TTS posługujące się metodą „Common View”. Metoda ta polega na jednoczesnych obserwacjach tego samego satelity nawigacyjnego przez dwie stacje. Obie wyznaczają różnicę między czasem swojego zegara, a czasem systemu GNSS. Porównanie czasu laboratoriów dokonywane jest poprzez odjęcie tych różnic. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na dokładność dystrybucji i porównań czasu za pomocą systemu GNSS (satelity GPS, GLONASS i w przyszłości GALILEO) są:

  • niepewność nadawanych przez satelitę efemeryd;
  • błędy zegara satelity;
  • refrakcja jonosferyczna;
  • refrakcja troposferyczna;
  • błędy związane z opóźnieniami wewnętrznymi odbiorników;
  • efekty związane z odbiciami sygnałów GPS;
  • niedokładność współrzędnych anteny odbiornika;
  • brak ujednolicenia technicznego i programowego odbiorników.

2012 © Obserwatorium Astrogeodynamiczne CBK PAN w Borówcu | Projekt i wykonanie: Piotr Michałek