CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH  PAN

OBSERWATORIUM  ASTROGEODYNAMICZNE

Borówiec  ul. Drapałka 4  62-035 Kórnik

φ = 52° 16′ 37.2″ N  λ = 17° 04′ 28.56″ E  h = 123.4 m

SERWER CZASU: vega.cbk.poznan.pl

Kontakt English version

Pracownicy

Numer centrali: 48 61 8170187, telefon wewnętrzny podany w tabeli.
Do adresu mailowego z tabeli należy dodać @cbk.poznan.pl

Kierownik Tel. Mail
dr Paweł Lejba 45 plejba
Administracja
Franciszek Nowak 35 franek
Grupa GPS
mgr Piotr Michałek 44 misiek
Grupa laserowa
prof. Stanisław Schillak 26 sch
dr inż. Tomasz Suchodolski 45 suchodolski
dr Paweł Lejba 45 plejba
mgr Jacek Bartoszak 28
mgr Piotr Michałek 44 misiek
Stanisław Zapaśnik 44 s.zapasnik
Grupa Służby Czasu
dr Jerzy Nawrocki 17 nawrocki
mgr Piotr Dunst 13 pdunst
mgr Dariusz Lemański 13 dlemans
mgr Bartłomiej Nagórny 15 nagornyb
mgr Paweł Nogaś 17 pnogas

2012 © Obserwatorium Astrogeodynamiczne CBK PAN w Borówcu | Projekt i wykonanie: Piotr Michałek